mask

Mapy do celów prawnych

mapa i młotekJedną z prowadzonych przez nas działalności jest sporządzanie map do celów prawnych, w których znajdziesz informacje takie jak przebieg granic oraz konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z mapą ewidencyjną, numery działek oraz obszerny opis z nazwą miejscowości, identyfikatorem i nazwą jednostki ewidencyjnej, numerem księgi wieczystej nieruchomości i numerami ksiąg wieczystych nieruchomości sąsiednich.

Mapy do celów sądowych znajdują zastosowanie jako dowód w sprawach o wytyczenie granicy przy podziale majątku, stwierdzeniu nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, ustalenia służebności gruntowych, przy kupnie nieruchomości bądź jej przekazaniu, jak również przy podziale spadku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Geodezja BP i umów spotkanie z naszymi przedstawicielami. Czekamy na Twoją wiadomość!

 

Jakie są rodzaje map sądowych?

Występuje kilka rodzajów map do celów prawnych, wśród których wyróżniamy:

  • mapy nieruchomości w granicach istniejących (wykorzystuje się je m.in. do założenia księgi wieczystej, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży lub przekazania nieruchomości),
  • mapy do podziału pojedynczych bądź kilku nieruchomości (są niezbędne przy procesie o zniesienie współwłasności, kupnie, sprzedaży, przekazaniu),
  • mapy scalania i podziału nieruchomości (do wykupu lub wywłaszczenia obiektów o kształcie wydłużonym, obiektów przeznaczonych pod budowę dróg, mostów i innych obiektów objętych wywłaszczeniem),
  • mapy do celów opiniodawczych.