mask

Mapy do celów projektowych

mapa do celów projektowychSporządzamy mapy do celów projektowych, które wykonujemy zarówno w sposób cyfrowy, jak i tradycyjny, w dowolnych formatach, wedle życzenia zleceniodawcy. To, co Ci udostępniamy to kompleksowa dokumentacja geodezyjna niezbędna do wykonania projektu budowlanego, która podlega weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

Mapa do celów projektowych to kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią i opatrzona odpowiednią klauzulą. Odpowiada za nią wyłącznie geodeta, posiadający stosowną dokumentację poświadczającą jego uprawnienia.

 

Czym jest wektoryzacja mapy?

W obrębie procesu jakim jest tworzenie map coraz częściej odbywa się proces zwany wektoryzacją, który my także wykorzystujemy w swojej codziennej pracy. Na czym on polega? Otóż chodzi o stworzenie cyfrowej wersji mapy z określonego podkładu graficznego, czyli np. rysunku, szkicu lub schematu W tym celu pozyskuje się tak zwane wektory danych, które określają położenie obiektów - dróg, ulic, budynków w przestrzeni. Jednak, aby pozyskane dane spełniały wszystkie wymagania, powinny być odpowiednio skalibrowane i wyeksportowane.

Do wektoryzacji mapy używamy profesjonalnych narzędzi cyfrowych, które pozwalają na transpozycję obrazu ze szkicu do bazy komputerowej, a w dalszych etapach na jej uaktualnienie do obecnych warunków. W ten sposób możesz otrzymać od nas dwie wersje mapy do celów projektowych, co może znacząco przyspieszyć kolejne etapy przygotowywania projektu końcowego.