mask

Rozgraniczenia działek budowlanych

wytypowane działki na mapieJeśli pomiędzy Tobą i Twoim sąsiadem toczy się spór o granice działek, warto zadbać o ich stosowne rozgraniczenie, które nie jest uwarunkowane w czasie. Oznacza to, że możesz przeprowadzić proces nawet na wiele lat po zajęciu działki. Rozgraniczenie nieruchomości pozwoli ustalić przebieg granic działek budowlanych z pomocą narzędzi takich jak określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie, wreszcie sporządzenia dokumentacji.

Znakomita większość spraw o rozgraniczenie działek budowlanych to rezultat wniosku składanego przez właściciela nieruchomości, której granica jest sporna. Niekiedy przeprowadza się je również z urzędu, gdy chodzi o tak zwane scalanie gruntów czy w sytuacji, kiedy nikt nie złożył wniosku, ale pojawia się potrzeba gospodarki narodowej bądź interes społeczny. Stosowny wniosek o rozgraniczenie kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Podziały działek budowlanych

W Geodezja BP zajmujemy się również podziałami działek budowlanych. Jest to proces wszczynany na wniosek właściciela nieruchomości bądź użytkownika wieczystego. Składa się go do stosownych organów: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W jakiej sytuacji zachodzi potrzeba podziału? Jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności lub współużytkowania wieczystego. Wtedy to właściciel terenu czy nieruchomości zleca przeprowadzenie podziału geodecie, mówiąc przy tym o swoich oczekiwaniach dotyczących podziału. Zadaniem geodety jest z kolei dostosowanie podziału do szeregu czynników, takich jak obowiązujące przepisy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.