mask

Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

mapa wysokościowaNiektóre projekty w obrębie nieruchomości wymagają nie tylko znacznie większego nakładu pracy, ale także obszerniejszej dokumentacji, w tym map sytuacyjno-wysokościowych. Czym one są?

Mapy sytuacyjno- wysokościowe są sporządzane na podstawie mapy zasadniczej i jest to swego rodzaju aktualizacja wcześniejszej mapki. Ich autorem może być wyłącznie uprawniony do tego zadania geodeta. Naszym zadaniem jest w pierwszej kolejności zgłoszenie rozpoczęcia procedury geodezyjnej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej (PODGiK) właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. W kolejnym kroku otrzymujemy od PODGiK informacje na temat dokumentacji, jaka musi zostać przekazana do ośrodka po wykonaniu niezbędnych pomiarów. Dowiedz się jak wyglądają kolejne kroki w procesie tworzenia map pod inwestycje.

 

Jak wygląda procedura sporządzania mapy sytuacyjno-wysokościowej?

Po otrzymaniu zielonego światła od Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej, w którym składamy odpowiedni wniosek o rozpoczęcie procedury, rozpoczynamy drobiazgowe wywiady terenowe oraz stosowne pomiary aktualizacyjne – wysokościowe oraz tak zwane osnowy pomiarowe sytuacyjne. W rezultacie jesteśmy w stanie sporządzić szczegółową mapkę dla celów projektowych oraz pełną dokumentację, które przekazujemy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Kolejny etap to weryfikacja złożonej przez na dokumentacji - jej zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Jeśli proces weryfikacyjny przebiegnie pomyślnie, możesz liczyć na przekazanie mapy projektantowi projektu budowlanego.